Védett munkavállalói csoportok és a munkaidő

A Munka törvénykönyve több „védett” munkavállalói csoportra az általánosnál kedvezőbb szabályokat fogalmaz meg a munkaidő és a pihenőidő esetében, most ezeket vesszük sorra.

Kik tartoznak ezekbe a csoportokba?

 1. A munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,
 2. a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló, gyermeke hároméves koráig,
 3. azok a munkavállalók, akik a munkaviszonyra vonatkozó szabályban (jogszabály, kollektív szerződés) meghatározott egészségkárosító kockázat fennállása mellett dolgoznak,
 4. valamint a fiatal munkavállalók.

1-2. A kismamák vagy egyedülálló szülők esetén

 • Egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható.

A főszabály az általános munkarend, azaz heti öt napra, hétfőtől péntekig osztható be a munkaidő. Ettől csak az érintett munkavállaló hozzájárulásával lehet eltérni. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás minden, ami nem tartozik az általános munkarend alá, így a munkaidő a hét bármely napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható.

 • A heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be.

A főszabály az általános munkarend, amelyben a heti két pihenőnap szombatra és vasárnapra esik. Ha a munkavállaló hozzájárul az egyenlőtlen munkaidő-beosztáshoz, akkor sem lehet egyenlőtlenül beosztani a pihenőnapokat, nem lehet összevonva kiadni a munkaidőkereten belül, minden egyes héten legalább két pihenőnapot biztosítani kell.

 • Rendkívüli munkaidő (túlóra) vagy készenlét nem rendelhető el.

A rendkívüli munkaidő tilalma alól nem jelent kivételt azt sem, ha a rendkívüli munkaidőt baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében rendelnék el. Nem rendelhető el ügyelet sem, mivel az ügyelet alatti munkavégzés is rendkívüli munkaidőnek minősülne.

 • Éjszakai munka nem rendelhető el.

Éjszakai munkának minősül a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés, e két időpont között az érintett munkavállaló nem végezhet munkát.

A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára, a gyermeke hároméves korától négyéves koráig, rendkívüli munkaidő vagy készenlét főszabály szerint csak a hozzájárulásával rendelhető el. Rájuk egyéb korlátozás már nem vonatkozik.

3. Egészségkárosító kockázat esetén hasonlóak a tilalmak:

 • Egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható,
 • a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
 • rendkívüli munkaidő (túlóra) vagy készenlét nem rendelhető el,
 • a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.

4. A fiatal munkavállalókra (akik még nem töltötték be a 18. életévüket) még szigorúbb szabályok vonatkoznak:

 • Éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
 • a napi munkaidő legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani,
 • legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
 • négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani,
 • legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani,
 • egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a pihenőnapokat nem lehet egyenlőtlenül beosztani,
 • egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén legalább egybefüggő 48 óra heti pihenőidőt mindenképpen biztosítani kell.

Az itt felsorolt szabályoktól nem lehet eltérni a munkavállaló hátrányára, sem kollektív szerződésben, sem egyéni megállapodásban. A munkáltató nem állapodhat meg arról például a kisgyermekes munkavállalóval, hogy az kérésére éjszakai munkára beosztható, mert van, aki vigyázzon a gyermekre; nem hivatkozhat a munkáltató arra, hogy a munkavállaló a túlóra elrendeléséhez hozzájárult vagy annak elrendelését kifejezetten kérte stb.

Bár egyelőre nem került az Országgyűlés elé a Munka törvénykönyve módosítása, az októberben nyilvánosságra került tervezet ezeken a szabályokon is változtatna. Akit érdekel, elolvashatja korábbi bejegyzésünket a tervezetről:

http://szmdsz.blog.hu/2015/10/14/osszefoglalo_a_munka_torvenykonyve_tervezett_modositasarol

SzMDSz

 

Címkék: Mt.