Hogyan folytatódik a történet? – Ismét Rajtad múlik!

A szociális ágazat érdekvédőinek maroknyi csapata évek óta küzd az ágazat megbecsüléséért. Érdemes felidézni, mi történt ez idő alatt.

https://www.facebook.com/events/1066771420108683/

A kezdetek

2013. július 23-án nyolc, a szociális szférában működő érdekvédelmi, szakmai és társadalmi szervezet (a Baranya Megyei Szakszervezetek Akcióegysége, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete - BDDSZ, a Független Egészségügyi Szakszervezet - FESZ, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, a Nyugdíjasok Országos Képviselete, a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete - SzMDSz, a Szociális Szakmai Szövetség - 3SZ és a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete - SZTDSZ) megalakította a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottságot, rövidítve a SZÁDEMBIZ-t. Célunk az volt, hogy a szociális ágazat munkavállalóinak érdekeit együtt, a szervezetek erejét összefogva érvényesítsük, az ágazati bérrendezés, a munkakörülmények javítása, a minőségi ellátás feltételeinek kiharcolása érdekében.

Még aznap nyílt levelet írtunk Balog Zoltán miniszternek (EMMI), amelyben követeltük

 • az egészségügyben megvalósuló bérfejlesztés szociális ágazatra történő kiterjesztését,
 • hogy az érintett érdekképviseleti szervezetek bevonásával azonnal kezdődjön érdemi egyeztetés és párbeszéd az ágazatot érintő problémák rendezéséről a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanácsban,
 • hogy az Érdekegyeztető Tanácsban a minisztérium szakértőivel kezdődjön konzultáció a szociális ellátásokat érintő folyamatos átszervezésekről.

A SZÁDEMBIZ-hez néhány héten belül csatlakozott az Autonóm Területi Szakszervezet (ATESZ), a Szociális Dolgozók Munkástanácsa és a Módszertani Gyermekjóléti Szakemberek Országos Egyesülete is.

Azonnal megkezdtük akciótervünk kidolgozását. Első lépéseként megkezdtük a közös aláírásgyűjtést a Független Egészségügyi Szakszervezet és az SZTDSZ két petíciójához, amelyekben a szociális ágazat bérrendezését, a munkakörülmények javítását és az érdemi érdekegyeztetést követelték.

A minisztérium, illetve a Kormány válaszul augusztus 7-én közleményt adott ki, amely szerint mindenkinek, így a szociális területen dolgozóknak is segítenek, például az évente emelt minimálbérrel és a családi adókedvezmény kibővítésével. Ezen kívül folyamatosan javítják munkakörülményeinket, több mint 2200 bölcsődei férőhelyet újítottak fel az elmúlt három évben és 2014. december 31-ig várhatóan még ugyanennyit korszerűsítenek.

Szeptember 4-én mindezt élőszóban is megismételték, a SZÁDEMBIZ három szervezete (BDDSZ, FESZ, SZTDSZ) és az MKKSZ (a SZÁDEMBIZ alakulásakor még jelenlevő, de az ágazati összefogásból végül jó minisztériumi kapcsolataira is hivatkozva kimaradó közszférás szakszervezet) ugyanis meghívást kapott az EMMI Szociális és Családügyért Felelős Államtitkársága részéről tartott szakmai, ágazati egyeztetésre. Az egyeztetésen szó esett a bérrendezés, a 2013. évre nyújtandó egyszeri keresetpótló juttatás, valamint az ágazati kollektív szerződés megkötésének lehetőségéről. Érdemi előrelépés azonban sem ezen, sem a következő, szeptember 11-i egyeztetésen nem történt.

2013. október 7. - Tüntetés a Tisztes Munka Világnapján

Első demonstrációnkat október 7-én, a Tisztes Munka Világnapján tartottuk. Eddig kb. 32.000 aláírás gyűlt össze a két petícióhoz, az aláírásokat pedig az SZTDSZ petíciójával együtt bemutattuk az EMMI képviselőjének. A figyelemfelkeltésnek szánt rendezvényen a terveknek megfelelően 150-200 fővel vettünk részt, a tömeg egy kifeszített focihálót vitt magával, így szimbolizálva a foltozásra szoruló szociális hálót.

A minisztérium ismét gyorsan reagált: Közleményük szerint a súlyos gazdasági helyzet elkerülése után a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók béremelése jó irányba halad, és más ágazatban dolgozók fizetését is növelni szeretné a kormány, "ezt azonban nem lehet külföldről felvett hitelekből megtenni". (Bár utóbbit nem is kértük.) Amíg ezt nem teszi lehetővé a gazdasági növekedés, addig lakástámogatást adnak a közszolgáknak, így a szociális dolgozóknak is. A minimálbéremelés és a családi adókedvezmény mellett most már a rezsicsökkentést is felhozták, és emlékeztettek arra is, hogy az Erzsébet-program keretében csaknem 500 millió forinttal támogatták a szociális intézményekben dolgozók üdültetését.

2013. november 12. - Tüntetés a Szociális Munka Napján

A válasz elfogadhatatlan volt a számunkra, így megkezdtük a következő demonstráció szervezését. Második tüntetésünkre a Szociális Munka Napján, november 12-én került sor, ekkor már 1000-1500 fő állt mellénk. Átadtuk a FESZ által kezdeményezett petíciót is az EMMI és az NGM képviselőinek (a két petíciót most már nagyjából 40.000-en írták alá), majd a tömeg a VIII. kerületbe, a Mátyás térre vonult, ahol csatlakozott a 3SZ által szervezett SzocExpo rendezvényhez és nagygyűlést tartott. A nagygyűlésen Szűcs Viktória, a BDDSZ elnöke bejelentette: a szociális szféra szakszervezetei megkezdik a sztrájkkal kapcsolatos előkészületeket.

2013. november 21. - Szociális Ágazati Sztrájkbizottság alakult

A háttérben ekkor már gőzerővel vizsgáltuk az ágazati sztrájk lehetőségét, a jogi szabályozást, az esetleges buktatókat. A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság végül 2013. november 21-én alakult, a SZÁDEMBIZ szakszervezeteiből. A Sztrájkbizottság tagjai lettek: az Autonóm Területi Szakszervezet, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Független Egészségügyi Szakszervezet, a Szociális Dolgozók Munkástanácsa, a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete és a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete.

A SZÁDEMBIZ-ben már megfogalmazott követelésekhez is igazodva Sztrájkbizottságunk három követelést fogalmazott meg:

 1. Az egészségügyi dolgozói illetmény-, illetve bértábla kiterjesztése a szociális ágazatban foglalkoztatottakra (mind a szakdolgozókra, mind a kisegítő dolgozókra), jogállástól függetlenül, 2014. január 1-től.
 2. A szociális ágazatot érintően rendszeres érdekegyeztető tárgyalások megkezdése és folytatása a kormányzat és az ágazatban érintett érdekképviseleti szervezetek közt.
 3. A Kjt. 59. § (1) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális ágazat egészére kiterjedően jogszabály írja elő, hogy a munkaközi szünet a munkaidő része.

A Sztrájkbizottság megalakításáról és a sztrájkkövetelésekről haladéktalanul, írásban tájékoztattuk a miniszterelnököt, és kértük a Kormány képviselőjének kijelölését a sztrájktárgyalásokra. A válasz november 26-án, a határidő letelte előtt néhány órával érkezett meg, Fülöp Attilát, a család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkárt jelölték ki az egyeztető eljárásban való részvételre.

A sztrájktörvény szerint az egyeztetések lefolytatására legalább hét napot kell biztosítani. Ahogy vártuk is, a kormány képviselője a hetedik napra tűzte ki a tárgyalások első fordulóját.

Az álláspontok nem közeledtek. Két héten belül mégis megszületett megmozdulásaink első eredménye: igaz ugyan, hogy egyeztetés nélkül, de a Kormány decemberben, egy szombati napon bejelentette, hogy 2014-től az ágazat valamennyi dolgozójának ún. szociális ágazati pótlékot vezet be, fizetési kategóriától függően 6000-17000 Ft közti összegben, ami 5-11 % béremelést jelent.

Hamarosan megkezdődött a szociális életpályamodell kidolgozása is (ami ugyan a sztrájkkövetelések közt nem szerepelt), az erre felállított munkacsoportokban a BDDSZ és az SZTDSZ is helyet kapott.

A Sztrájkbizottság a tárgyalások során mindvégig a megállapodásra törekedett, a megállapodás tartalmára vonatkozóan az alábbi sarokpontokat kitűzve:

 1. A megállapodásban egyértelművé kell tenni, hogy a bevezetendő ágazati bérpótlékrendszer a SZÁDEMBIZ és a Sztrájkbizottság akcióinak, tárgyalásainak eredménye.
 2. Az életpályamodell gerincét a megélhetési körülmények javítása kell, hogy képezze. Olyan bértábla kialakítása szükséges, amelyben az A1 kategória a minimálbér, a B1 a garantált bérminimum, a szorzók a munkában eltöltött időt, valamint a szakképzettséget tükrözik. Határidőt kell szabni, mikor lép életbe az életpályamodell, ha nem belátható időn belül (legfeljebb 2015. január 1-ig), még 2014-ben igényt tartunk egy további jövedelempolitikai intézkedésre, például a pótlék 50 %-os emelésére szeptemberben.
 3. A munkaközi szünet legyen a munkaidő része.

A megállapodást előkészítő bizottságban kiderült, a Kormány azt szeretné, ha a Sztrájkbizottság feloszlana, úgy vélték, követeléseinket teljesítették. Ehhez képest az ígért pótlékrendszerrel elérhető béremelés az eredeti követelésünknek csak mintegy egyharmadát tette ki (az egészségügyi bértábla bevezetéséhez szükséges kb. 30 milliárd forint helyett mintegy 9 milliárd forintot), az ágazati érdekegyeztető fórumot a sztrájkegyeztetéssel és az életpálya-munkacsoporttal vélték „letudni”, a munkaközi szünet kérdését pedig a jogalkotás nehézségeire hivatkozva odázták el.

Később közelebb jutottunk ugyan a megállapodás-tervezet aláírásához, de az országgyűlési választásokig nem sikerült megegyezni, a Kormány ugyanis nem vállalta, hogy 2014-ben egyhavi plusz jövedelmet biztosítson az ágazat dolgozóinak.

Időközben elkészítettük javaslatunkat a sztrájk idején biztosítandó még elégséges szolgáltatásra, ennek során figyelembe vettük az egyes szolgáltatások és intézménytípusok sajátosságait is. Az elkészült anyag szerint például a gyermekek érdekeit messzemenőkig szem előtt tartjuk, így nem látjuk lehetségesnek a munkabeszüntetést a gyermekvédelmi intézmények többségében. Ugyanakkor teljes munkabeszüntetést javasoltunk a bölcsődei ellátásra vagy a hajléktalanok nappali melegedőjére. Más intézményeknél pedig a sztrájk időtartama szerint is differenciáltunk, más-más elégséges szolgáltatást kínálva egy két órás, egy egynapos és egy hosszabb időtartamú sztrájk esetében. A Kormány előbb „alaposnak és részletesen kidolgozottnak” értékelte a javaslatunkat, majd két héttel később ugyanazt elfogadhatatlannak és hiányosnak nevezte, amely szerintük nem tesz eleget olyan elveknek sem, mint az emberi élet és egészség védelme vagy a gyermekek mindenek felett álló érdeke. A saját javaslattal persze adósak maradtak, azt ugyanakkor nyilvánvalóvá tették: vagy a megállapodás tervezetéről tárgyalunk vagy a még elégséges szolgáltatásról, a kettőt együtt nem tartják lehetségesnek.

2014. március 19. - "Választ várunk!"

Márciusban „Szociális életpályán innen és pótlékon túl…” címmel fórumot szerveztünk az ágazati dolgozók problémáiról, az ágazat dolgozóinak – érdekesség, hogy a kerekasztal-beszélgetés egyik résztvevője volt Czibere Károly, a terület későbbi államtitkára is. Március 19-én pedig ismét tüntettünk, „Választ várunk!” címmel, ahol további jövedelemkiegészítő intézkedéseket követeltünk erre az évre.

Az országgyűlési választások és a kormányalakítás időszakában a Sztrájkbizottság is háttérbe vonult, egészen a nyár végéig, amikor is személyes találkozóra jelentkeztünk be az újonnan kinevezett államtitkárhoz és helyettes államtitkárhoz. Az informális találkozón úgy tűnt, szakmabeliek lévén mindketten érzékelik az ágazat problémáját, és elkötelezettek a változás, azon belül is elsősorban a bérrendezés iránt. Szóba került a megállapodás-tervezet is, amelyhez épp a helyettes államtitkár tett konkretizáló, az eredetinél több garanciát adó módosításokra javaslatot. Úgy tűnt, hogy 2014-ben már nem lesz fedezet az egyszeri bérkiegészítésre. Az ágazati pótlékkal kapcsolatban jelezték, hogy az 2015-ben már beépül a bérbe, és további bérintézkedésekre is sor kerül majd. Ezt egy önálló szociális ágazati bértáblával tervezték megoldani.

Az új tárgyalópartner kijelölésére szeptember 22-ig kellett várni, igaz, visszamenőleges hatállyal jelölték ki a Kormány képviselőjének Nyitrai Imre helyettes államtitkárt. A tárgyalások során nagy meglepetésünkre kiderült: a korábbi egyeztetési folyamat dokumentumai nem voltak az átadás-átvétel iratai között, sem a sztrájkbejelentést, sem a tárgyalások jegyzőkönyveit, sem az elégséges szolgáltatásra vonatkozó javaslatunkat nem találták a minisztériumban. Aztán decemberben a kijelölés körül is problémát jeleztek, a kormány virágnyelven többször is javasolta, a Sztrájkbizottság mondja ki megszűnését, majd kezdjük elölről az egész folyamatot, mivel a „Kormány képviselőjének képviseleti joga és annak terjedelme kérdésessé vált a minisztériumon belül”. Hosszas viták után, a további időhúzás elkerülése érdekében ismét kértük a képviselő kijelölését, ami aztán 2015 elején megszületett, így a helyettes államtitkár most már „legálisan” vehetett részt és képviselhette a Kormányt a tárgyalásokon.

2014 őszén a miniszter is fogadott bennünket. Ahogy már több korábbi egyeztetésen, ezen is úgy tűnt, a Kormány hamarosan dönt az önálló bértábla bevezetéséről, ismét megállapodás közeli helyzetbe kerülhettünk. Az utolsó pillanatban aztán kiderült, a Kormány több ülésén is nemet mondott. A november 10-i egyeztetésre az államtitkár mappákkal – benne a megállapodás egy-egy példányával – érkezett, készülve az ünnepélyes aláírásra, de a megállapodást a Sztrájkbizottság nem tudta elfogadni.

2014. november 12. - A Szociális Elégedetlenség Napja

Két nappal később, a Szociális Munka Napjára meghirdettük a Szociális Elégedetlenség Napját. Most már több ezren vonultunk a minisztériumtól a Parlament elé. Hazatérve tudtuk meg egy MTI-közleményből, hogy az államtitkár ugyanebben az időpontban a megállapodás aláírására várt minket. Nagy kár, hogy a 10-én tett, garanciát kérő javaslatainkra nem válaszoltak, és meg sem hívtak az aláírás november 12-i, nagy eseményére...

Ekkor már látszott, hogy a megállapodás füstbe ment, elszállt felette az idő. Az együttműködési kötelezettségünket viszont be kellett tartanunk, tárgyaltunk továbbra is, igaz, elsősorban azért, hogy végre kimondják: nem hajlandók tárgyalni a még elégséges szolgáltatásról. Az utolsó egyeztetések jegyzőkönyveivel már fel tudtuk keresni ügyvédünket, hogy készítse el a beadványt, amelyben kezdeményezzük, hogy a munkaügyi bíróság állapítsa meg a sztrájk idején nyújtandó még elégséges szolgáltatás feltételeit és mértékét.

2015. május 29. - "Becsapva és kisemmizve - a szociális ágazat tiltakozó menete"

Míg a beadvány készült, nem tétlenkedtünk, főleg 2015 májusa igencsak eseménydúsan telt. Egy minden eddiginél nagyobb tüntetés szervezésébe fogtunk, „Becsapva és kisemmizve – a szociális ágazat tiltakozó menete” címmel.

A Kormány ismét több ülésén tárgyalta a bérrendezés ügyét, de minden alkalommal nemet mondott, mígnem a nyilvánosságot is tájékoztatták, hogy 2015-ben már biztosan nem kerülhet sor ilyen intézkedésre. Mint informálisan megtudhattuk, ahhoz „legalább Index-címlapon” kell lennünk, hogy változás legyen, és a meghirdetett demonstráció is kevés lesz. De még a tüntetés előtt felkerültünk a címlapokra, a „szociális szelfi kampánnyal”: az SZTDSZ és az SzMDSz kezdeményezéséhez a BDDSZ is csatlakozott, és egyre több ágazati dolgozó vagy csoport szociális szelfijét hoztuk nyilvánosságra, életkorukkal, munkakörükkel és megalázó nettó fizetésükkel.

A szelfiket övező figyelem és a közelgő tüntetés híre végül meghozta az eredményt: a többször is elutasított bérrendezést, az ún. szociális ágazati kiegészítő pótlék formájában, két nappal a demonstráció előtt jelentették be.

Május 29-én az ágazat a Kodály köröndtől a Parlament elé vonult, becsléseink szerint majd 10 ezer fővel. Ezután már nem volt kérdés a kiegészítő pótlék bevezetése sem.

Közben a bíróság is dolgozott: első és másodfokon is a Sztrájkbizottság javaslatát fogadták el, így jogerős végzésünk lett arról, mi az elégséges szolgáltatás egy ágazati sztrájk idejére. Néhány hónappal később aztán a Kúria is helybenhagyta a bíróság döntését.

Az őszi sztrájk szervezésével aztán kudarcot vallottunk. Érezhető volt, hogy sokakban alábbhagyott a harci kedv, minden bizonnyal a kiegészítő pótlék hatására. A Sztrájkbizottság belső együttműködése sem volt problémamentes: a Szociális Dolgozók Munkástanácsa gyakorlatilag a kezdetektől nem vesz részt az érdemi munkában, az akciók szervezésében, a Független Egészségügyi Szakszervezet pedig még az ősszel felfüggesztette tagságát, bizonytalan időre.

Sztrájkköveteléseink viszont nem teljesültek, vagy legfeljebb hellyel-közzel:

 1. Az egészségügyi szakdolgozói bértáblát a kormány nem kívánja bevezetni.
 2. Az ágazati érdekegyeztetés felemásan jött létre, abban a BDDSZ-en kívül a Sztrájkbizottság egyik tagszervezete sem kapott helyet.
 3. A munkaközi szünet bevezetésétől hajszálnyira voltunk, amikor is (legalábbis a hírek szerint) az egyik fenntartó egyház megvétózta az intézkedés 2016-os bevezetését, mára pedig a Kormány is elzárkózott ennek rendezésétől.

A bölcsődei dolgozók egy része a pedagógus bértábla alá került, óriási feszültségeket teremtve a dolgozók között. A kiegészítő pótlékban az ágazat dolgozóinak egyharmada, sok tagunk és nem tagunk nem részesült. Értük továbbra is küzdenünk kell!

Az eddigi mérleg tehát kb. 28 milliárd forint, éves szinten, amit biztosan nem értünk volna el a Sztrájkbizottság tevékenysége és a támogatásotok nélkül. De úgy látjuk, folytatnunk kell, a jelenlegi bérek legalább 20 %-os emeléséért, azért, hogy az érdekegyeztetésbe vonják be az érintett szakszervezeteket is, és azért, hogy a munkaközi szünet minden ágazati dolgozó munkaidejének a része legyen!

A Sztrájkbizottság úgy döntött, módosítja a bérrendezésre vonatkozó követelését. Három sztrájkkövetelésünk:

 1. A pedagógus életpálya (középfokú bértábla) kiterjesztése a középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelőkre. A jelenlegi bruttó illetmény (amely Kjt. illetménytáblából, ágazati pótlékból és kiegészítő pótlékból adódik össze) 20 %-os mértékű emelése jogállástól és fenntartótól függetlenül a szociális ágazatban a szakdolgozó és kisegítő dolgozó munkakörökben foglalkoztatottak részére (kivéve a bölcsődei kisgyermeknevelők).
 2. A szociális ágazatot érintően rendszeres érdekegyeztető tárgyalások megkezdése és folytatása a kormányzat és az ágazatban érintett érdekképviseleti szervezetek közt.
 3. A Kjt. 59. § (1) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális ágazat egészére kiterjedően jogszabály írja elő, hogy a munkaközi szünet a munkaidő része.

Erről 2016. április 12-én tájékoztattuk a Kormány képviselőjét is, ezzel egy időben pedig – kapcsolódva a pedagógus szakszervezetek meghirdetett munkabeszüntetéséhez is – sztrájkot hirdettünk 2016. április 20-ra.

2016. április 20. - a szociális ágazat első sztrájkja

2016. április 20-án tehát a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság felhívására, az Autonóm Területi Szakszervezet, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete és a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete szervezésében lezajlott a szociális ágazat első, országos kiterjedésű sztrájkja. A szűkre szabott határidők és a sztrájk szervezésénél szokásos fenyegetések dacára is mintegy 200 intézmény, tagintézmény 4000 dolgozója vett részt a sztrájkban, többen, mint amire az előzetes jelzések alapján számíthattunk. Teljes kerületek, városok intézményei zártak be a sztrájk idejére. Sokan nem vehettetek részt a sztrájkban, sokan kék szalagot tűztetek egyetértésük jeléül. Ezúton is, ismét köszönjük minden kollégánknak, aki kiállt magáért és az ágazat dolgozóiért!

A sztrájktárgyalások ezt követően is folytatódtak. A Kormány képviselői hamarosan elismerték, hogy terveik az ágazat mintegy 55 milliárd forintos bérrendezésére meghiúsultak, ahogy az évek óta, az ágazati megmozdulások csitítására napirenden tartott majdani életpálya ügye is elúszott. A sztrájk hatására újabb 12 milliárd forintnyi forrást ígértek az ágazat megalázó bérhelyzetének tűzoltására, a pótlékok kipótolására. A beígért összeg aztán 10 milliárdra, újabban pedig 7,5 milliárd forintra csökkent.

A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság nem hagyhatja, hogy az ágazat ügye végképp lekerüljön a napirendről! Ehhez viszont Rád is szükség van!

És a jövő: 2016. november 11., "Szociális Népszámlálás"?

A Szociális Munka Napjára tekintettel, november 11-re ismét tiltakozó menetet szervezünk, „Szociális Népszámlálás” címmel.

Az ágazat bérharcunkban végig mellettünk álltatok, aláírtátok a petíciónkat, részt vettetek a demonstrációinkon és megharcoltátok a szociális ágazat első általános sztrájkját!

És hogy mire volt ez elég? Két alacsony összegű ágazati pótlékra és számtalanszor elhangzott életpálya ígéretekre! Mára világosan kiderült, hogy az ígéretek beváltására a közeljövőben sem számíthatunk!

Mindeközben soha nem tapasztalt mértékben vonják ki a forrásokat a szociális ágazatból, a szociális ellátások színvonala a kritikus mérték alá zuhant, így már az igénybevevő állampolgárok ellátását veszélyezteti. Mára állandósult a munkaerőhiány a legfontosabb szakmai munkakörökben is, volt munkatársaink tömegesen vándorolnak külföldre, mennek át a jobb fizetéseket nyújtó egészségügyi intézményekbe, vagy inkább kereskedelmi dolgozónak állnak… A maradókat krónikus alulfizetettség, túlhajszoltság gyötri, nem beszélve az egyre gyakoribb, egzisztenciális fenyegetéssel fellépő munkáltatói magatartásokról.

Sokfelől halljuk, hogy a dolgozók körében apátia és passzivitás uralkodik. Azt mondják, nincs esélye itt semmilyen érdekvédelmi akciónak. Mi viszont úgy látjuk, nem tűrhetjük tovább ezeket a méltatlan körülményeket! Mindent meg kell tennünk, hogy ezeknek a nyomasztó folyamatoknak véget vessünk! Ki kell kényszerítenünk a szociális területen dolgozók anyagi megbecsülését, küzdenünk kell a jobb munkafeltételek biztosításáért, az állampolgárok szociális biztonságát nyújtó intézményeink garantált, magas színvonalú működéséért!

Ezért újabb tiltakozó menetre, zajos tüntetésre hívunk minden szociális dolgozót, a szociális ágazat védelméért tenni akaró állampolgárt, szakszervezeteket, civil szerveződéseket! Mutassuk meg magunkat!

És hogy miért „Szociális Népszámlálás”? Ha csak néhányan álltok mellénk, a tiltakozásunk hiábavaló. Mutassuk meg, milyen sokan vagyunk, akik követelik az ígéretek betartását, a jogos, méltányos bérezést, és akik megvédik a szociális intézményeket, a segítségre szoruló állampolgárokat!

Legyél Te a 10000.! Ismét csak Rajtad múlik, hogyan folytatódik a történet!

2016. október 22.