Olvasóink kér(dez)ték: Helyes-e a besorolás?

Helyesen állapította-e meg a munkáltató a besorolásomat a közalkalmazotti törvény szerint, ha szociális gondozó és ápoló munkakörben C/11 kategóriába sorolt és nem a D/12 kategóriába? Gimnáziumi érettségim és szociális gondozó és ápoló szakképesítésem van, OKJ száma 337620100103302. Korábban 29 és fél évet dolgoztam az egészségügyben, 2011-ig, jelenlegi munkahelyemen két éve vagyok közalkalmazott.

A szociális gondozó és ápoló szakképesítés nem középiskolai végzettséghez kötött, így véleményünk szerint is helyes a C fizetési osztályba sorolás, az érettségi alapján.

A fizetési fokozatot a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell megállapítani, amelybe beszámít a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál és általában minden, közszférás jogviszonyban (Ktv., Kttv., Hszt. stb.) töltött idő. Ezen kívül, kifejezetten a fizetési fokozat megállapításánál figyelembe kell venni a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett, valamint az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát is. A megadott adatok alapján kb. 31 és fél évet töltött közalkalmazotti jogviszonyban; de ha a két említett közalkalmazotti jogviszony közti időben munkaviszonyban állt, és ezalatt rendelkezett a jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, azt az időszakot is figyelembe kell venni a besorolásnál. Az egyes fizetési fokozatokban főszabály szerint 3 év a várakozási idő. Számolni kell viszont azzal is, hogy vannak olyan időtartamok, amelyek nem számíthatók be a várakozási időbe, ilyen a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság (kivéve a hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, továbbá a tizenkét éven aluli gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát), valamint a szabadságvesztés, közérdekű munka stb. tartama.

SzMDSz, dr. Schnider Marianna munkajogi szakjogász