Módosult a 257/2000-es kormányrendelet – továbbra is jár a kiegészítő pótlék

Végre megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, benne a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. módosításával, a kiegészítő pótlék továbbfolyósításáról.

Néhány hete már bejelentették, hogy az ágazati pótlék mellett a kiegészítő pótlék is jár 2016-ban, de a jogszabály módosítása idáig váratott magára, és bizonytalan volt, mi lesz a decemberi pótlékkal.

A tegnap kihirdetett 381/2015. (XII. 8.) Korm. r. a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 15/B. §-át módosítja, a következők szerint:

A kiegészítő pótlék változatlanul azokat illeti meg, akik ágazati pótlékra jogosultak. A kiegészítő pótlék a közalkalmazott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján jár, mértékét a kormányrendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A szövegből kikerült, hogy a kiegészítő pótlék „2015. július, augusztus, szeptember, október és november hónapra tekintettel” illeti meg a közalkalmazottat, így a kifizetés folyamatos lesz, december hónap sem marad ki.

Nem változott a 15/B. § (2) bekezdése, amely rögzíti, hogy a kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében, azaz a kiegészítő pótlék a kompenzáción felül jár.

A 15/B. § kiegészült egy új, (3) bekezdéssel is, amely választ ad néhány, a jogalkalmazás során felmerült kérdésre. Egyértelművé válik, hogy a kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni.

Emlékeztetőül: a Kjt. 87/A. §-a tartalmazza, milyen időtartamokat kell figyelembe venni a közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál, ezzel részletesebben egy korábbi bejegyzésben is foglalkoztunk: http://szmdsz.blog.hu/2015/08/27/jogos-e_az_atsorolas_vagy_sem_a_besorolas_alapjai_ii

Bekerült a jogszabályba az is, hogy a kormányrendelet 6. számú mellékletében foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő „besorolás” minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik. Ezzel párhuzamosan módosult maga a táblázat is, mégpedig annak a „közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő” oszlopa, az összegek változatlanok.

A módosítás ma, 2015. december 9-én lépett hatályba, a rendelkezéseket viszont már december 1-től alkalmazni kell.

A rendelet hatályos szövegének linkje: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000257.KOR

SzMDSz

Címkék: Kjt.