Szociális ágazati bértábla - 2017

2017. február 15-én megjelent a Kormány 33/2017. (II.15.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) módosításáról.

A módosítás a szociális ágazati összevont pótlék összegét érinti, "F"-"J" fizetési osztályban:

potlek_2017.bmp

A rendelet 2017. február 17-én lépett hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-ig terjedő időszakra is alkalmazni kell, vagyis a felsőfokú végzettségű kollégáink visszamenőlegesen, január 1-től jogosultak az emelt pótlékra. A szociális ágazati összevont pótléknak a 2017. január hónapra járó, és (nyilván) ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni.

A pótlékemelés azoknak is jár, akiknek közalkalmazotti jogviszonya 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik. Ilyen esetben a kifizetés időarányosan történik.

A pótlékra vonatkozó szabályozás egyebekben nem változott:

A közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, amelynek összegét a Kjtvhr. 5. számú melléklete tartalmazza.

A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a Kjtvhr. 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a Kjtvhr. 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.

A 2017-re vonatkozó közalkalmazotti bértáblát (a költségvetési törvény és a Kjt. alapján) a minimálbéremelést követően már közzétettük, ez a garantált illetmények 2017. január 1-től hatályos, legkisebb összegét tartalmazza:

kjt_2017.bmp

A garantált illetmény és a szociális ágazati összevont pótlék összegéből összeáll a 2017-es ágazati bértábla:

szoc_bertabla_2017.bmp

 

Néhány tudnivaló a táblázathoz:

A táblázat a közalkalmazotti illetménytábla egyes tételei, valamint a szociális ágazati összevont pótlék összegeit tartalmazza, bruttó összegben.

A közalkalmazottakat, valamint az egyházi fenntartású szociális intézmények dolgozóit idén is megilleti (megilletheti) kompenzáció, a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére. Ezzel nem tudunk számolni a táblában (a pótlékok a kompenzáción felül járnak, annak összegét nem csökkenthetik). Ugyanígy nem tudunk számolni az egyéb illetményelemekkel sem (pl. munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, illetménynövekedés, egyéb rendszeres pótlékok).

Megjegyezzük, hogy továbbra is lehetnek olyan munkakörök, amelyek – bár „B”-be is sorolhatók – szakképzettség nélkül is betölthetők, így arra minimálbér jár garantált illetményként.

SZTDSZ - SzMDSz