Ma van a Tisztes Munka Világnapja

Ma, a Tisztes Munka Világnapján ismét felhívjuk a figyelmeteket az SzMDSz két legfontosabb üzenetére: „Állj ki magadért!” és „Szerveződjetek!”. Csak akkor tudunk változást elérni akár munkahelyi, akár ágazati szinten, ha kiállunk magunkért, és összefogva, együtt, szakszervezetként lépünk fel jogaink és érdekeink védelmében!

 tisztes_munka_vn.jpg

A Tisztes Munka Világnapjához kötődő első szakszervezeti akciókra 2008. október 7-én került sor, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) kezdeményezésére. Azóta minden év október 7-én világszerte mozgósítanak a szakszervezetek, és tüntetésekkel, petíciókkal vagy más akciókkal hívják fel a figyelmet a tisztes munka fontosságára, a munkavállalói és szakszervezeti jogokra.

alairasgy.jpg

A tisztes munka (decent work) koncepcióját a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alakította ki és kezdte el terjeszteni 1999-ben.

A „tisztes munka” a dolgozó emberek legfőbb törekvéseit összegzi: magában foglalja a produktív munka lehetőségét, a munka méltányos díjazását, a munkahelyi biztonságot, a családok szociális védelmét, a munkavállalók véleménynyilvánításhoz való jogát, a szervezkedés szabadságát, annak jogát, hogy a dolgozók részt vegyenek a sorsukat érintő döntések meghozatalában, végezetül az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak megkülönböztetés nélküli kezelését.

tisztes_minden.jpg

A tisztes munka menetrendje négy pillérre épül:

  1. munkahelyteremtés (olyan gazdaság, amely befektetési lehetőségeket teremt, vállalkozásra ösztönöz, munkahelyeket teremt és tisztes megélhetést biztosít);
  2. munkavállalói jogok biztosítása (a munkavállalók jogainak elismerése és tiszteletben tartása, minden munkavállaló számára – különösen a hátrányos helyzetű vagy szegénységben élő dolgozóknak – a képviselet és a részvétel jogának biztosítása);
  3. a szociális védelem kiterjesztése (biztonságos munkakörülmények mind a nők, mind a férfiak számára, elegendő szabadidő és pihenés, a családi és társadalmi értékek figyelembe vétele, megfelelő kompenzáció nyújtása a jövedelem elvesztése vagy csökkentése esetén, megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés);
  4. a szociális párbeszéd támogatása (az erős és független munkavállalói és munkaadói szervezetek bevonása, ezen keresztül a munkaügyi konfliktusok elkerülése, a társadalmi kohézió és a termelékenység javítása).

bolcsis_ber.jpg

A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság – amelyet 2013-ban hoztunk létre a szociális ágazat dolgozóinak érdekérvényesítéséért, és amelynek a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete és a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete is tagja – a korábbi években több akciót is szervezett a Tisztes Munka Világnapján, vagy részt vett közös szakszervezeti akciókban. Célunk akkor is az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az ágazat megalázó bérhelyzetére, és kiálljunk a szociális ágazatban dolgozók erkölcsi és anyagi elismeréséért, az ágazati bérrendezésért, valamint a kormányzattal való érdemi párbeszéd működtetéséért:

https://www.facebook.com/szmdsz.szakszervezet/photos/?tab=album&album_id=559840504063453

https://www.facebook.com/147703168610524/photos/?tab=album&album_id=780676908646477

A világ dolgozó embereinek mindössze 7 %-a szakszervezeti tag. Ha a hazai adatokat nézzük, hasonlóan alacsony a szervezettség a szociális ágazatban is.

tunti_2.jpg

Ma, a Tisztes Munka Világnapján ismét felhívjuk a figyelmeteket az SzMDSz két legfontosabb üzenetére:

„Állj ki magadért!” és „Szerveződjetek!”.

Nincs más út! Csak akkor tudunk változást elérni akár munkahelyi, akár ágazati szinten, ha kiállunk magunkért, és összefogva, együtt, szakszervezetként lépünk fel jogaink és érdekeink védelmében!

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete