Tegyél azért, hogy a tisztes munka ne csak szlogen legyen!

Elégedetlen vagy a béreddel, a munkakörülményekkel?

Egyedül végzed három ember munkáját, de ha bármi baj történik, csak Téged tesznek felelőssé?

Munkaruhát évek óta nem kapsz, egy napra csak egy pár gumikesztyű jut, és a szennyezett köpenyt otthon kell mosnod, ahol a családod ruháját is?

Hiába dolgozol szenteste, rángatnak be dolgozni szabadidődben, a családod mellől, erre semmilyen pótlékot nem fizetnek már évek óta?

Mit teszel azért, hogy ez ne így legyen?

21430318_1536061386441355_2765529677950840201_n.jpgVálogatás az Állj ki magadért! - Szociális szelfi-kampány képeiből

Számolatlanul kapjuk a leveleket, a szociális terület vagy akár más ágazat dolgozóitól, de ami sokkal meglepőbb, a szociális területen dolgozó munkaügyesektől, bérszámfejtőktől is. Dől a panasz, fény derül a sok törvénytelen gyakorlatra, de a dolgozó csak tűr, elhiszi, hogy eszköztelen, és várja a csodát. Tőlünk is. Pedig nélküle és a kollégák összefogása, kitartása nélkül semmi nem fog változni!

Ha ezt elolvasod, megtetted a nulladik lépést, de rögtön utána tedd meg az első lépést is: Beszélj a munkatársaiddal! Beszéljétek meg, mi az, amin változtatni akartok, és fogjatok össze, határozzátok el, hogy kiálltok magatokért, egymásért, és változtattok a sorsotokon! Ha megvan Bennetek a kellő elszántság, keressetek minket, hogy a támogatásunkkal közelebb kerüljetek a kitűzött célokhoz!

Miben tudunk segíteni?

11392871_937710046276495_7827244448723129843_n.jpgSzMDSz-csoport tüntet a Becsapva és kisemmizve! demonstráción

1. Helyi kollektív szerződések kezdeményezése

A kedvezőbb munkafeltételeket, törvényen felüli, garantált juttatásokat helyi kollektív szerződésben célszerű rögzíteni, amihez elengedhetetlen, hogy működjön helyben szakszervezet. Ha a szervezettségünk az adott munkáltatónál eléri a 10%-ot, helyi kollektív szerződés kötését kezdeményezzük. Segítséget nyújtunk a szövegszerű javaslatok kimunkálásához, a tartalmi elemek megismeréséhez képzéseket szervezünk, a konkrét javaslatok elfogadása azonban a Ti feladatotok.

2. Munkaegészségügyi és munkavédelmi feltételek javítása

Általános és súlyos problémát jelent a munkahelyeken a munkaegészségügyi és a munkavédelmi szabályok, előírások munkáltató által történő semmibevétele. Ahhoz, hogy a munkáltatót rákényszerítsük a szükséges óvintézkedések megtételére és a költségek viselésére, a védőoltások, védőfelszerelés biztosítására, határozott helyi fellépés szükséges.

14591583_1219473154766848_516583251207444646_n.jpgSzakszervezeti üzenet a Lakásmeneten, 2016.

3. SZTDSZ szakmai tagozatok a szakmai érdekérvényesítésért

Az SZTDSZ újonnan alakuló szakmai tagozataiban az azonos területen működő alapszervezetek, szakszervezeti tagok megvitathatják az őket feszítő közös problémákat, és a közös törekvések, javaslatok kidolgozásával erősíthetik szakmai érdekérvényesítésüket, helyi és országos szinten.

12734256_1046472365422854_8684054322485940219_n.jpgSZTDSZ-tagok szolidaritási tüntetése a pedagógusok mellett

4. SZTDSZ Titkári Akadémia a felkészült tisztségviselőkért

Alapszervezeteink érdekérvényesítő képessége a tagság ereje mellett nagyrészt tisztségviselőink szakmai felkészültségén múlik. A célkitűzések megvalósításához képzéseinkkel nyújtunk segítséget, az aktualitásokon túlmenően rendszerszerű, egymásra épülő ismeretek átadását biztosítjuk a munkajog, szervezési ismeretek, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika területén.

21078364_1527045104009650_7337537423100663634_n.jpgSZTDSZ - SzMDSz képzés, Balatonszemes, 2017.

5. Átfogó szakszervezeti vizsgálat – SZTDSZ audit

Alapszervezeteink kérésére elvégezzük az adott intézmény teljes szakszervezeti vizsgálatát, beleértve az intézmény alapdokumentumait, szabályzatait, a munkavállalók munkaszerződéseit, kinevezését, a munkaidő szabályozását, a járandóságok kifizetését stb.

6. Közös fellépés ágazati szinten

2013 óta, a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság tagjaiként vívtuk az ágazat bérharcát. Az elért eredmények nem születhettek volna meg a Ti támogatásotok és kiállásotok nélkül, a szociális ágazati bérpótlék bevezetése és többszöri emelése a több éves demonstráció-sorozatnak, a szelfi-kampánynak és a 2016-os szociális ágazati sztrájknak köszönhető.

13007304_1106052926108872_5310845917540495476_n.jpg

SZTDSZ-alapszervezet a 2016. áprilisi ágazati sztrájkban

A bérharc tanulsága mégis az, hogy a szociális ágazatban meglévő, elégtelen szakszervezeti jelenlét nem elegendő a céljaink eléréséhez. Azok a túlnyomó többségben lévő kollégáink, akiket továbbra is a tanult tehetetlenség béklyóz meg, akik a hatalom jóindulatára és belátóképességére hagyatkoznak, újra és újra csalatkozni fognak!

Nincsen más lehetőségünk, mint a szerveződés, az összefogás, a kollektív cselekvés útja! Tájékozódjatok, mérlegeljetek és döntsetek! Várunk Benneteket az SzMDSz-be és az SZTDSZ-be!

A Tisztes Munka Világnapjához kötődő első szakszervezeti megmozdulásokra 2008. október 7-én került sor, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) kezdeményezésére. Azóta minden év október 7-én világszerte mozgósítanak a szakszervezetek, és tüntetésekkel, petíciókkal vagy más eszközökkel hívják fel a figyelmet a tisztes munka fontosságára, a munkavállalói és szakszervezeti jogokra.

A tisztes munka (decent work) koncepcióját a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alakította ki és kezdte el terjeszteni 1999-ben.

A „tisztes munka” a dolgozó emberek legfőbb törekvéseit összegzi: magában foglalja a produktív munka lehetőségét, a munka méltányos díjazását, a munkahelyi biztonságot, a családok szociális védelmét, a munkavállalók véleménynyilvánításhoz való jogát, a szervezkedés szabadságát, annak jogát, hogy a dolgozók részt vegyenek a sorsukat érintő döntések meghozatalában, végezetül az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak megkülönböztetés nélküli kezelését.

A tisztes munka menetrendje négy pillérre épül:

1. munkahelyteremtés (olyan gazdaság, amely befektetési lehetőségeket teremt, vállalkozásra ösztönöz, munkahelyeket teremt és tisztes megélhetést biztosít);

2 munkavállalói jogok biztosítása (a munkavállalók jogainak elismerése és tiszteletben tartása, minden munkavállaló számára – különösen a hátrányos helyzetű vagy szegénységben élő dolgozóknak – a képviselet és a részvétel jogának biztosítása);

3. a szociális védelem kiterjesztése (biztonságos munkakörülmények mind a nők, mind a férfiak számára, elegendő szabadidő és pihenés, a családi és társadalmi értékek figyelembe vétele, megfelelő kompenzáció nyújtása a jövedelem elvesztése vagy csökkentése esetén, megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés);

4. a szociális párbeszéd támogatása (az erős és független munkavállalói és munkaadói szervezetek bevonása, ezen keresztül a munkaügyi konfliktusok elkerülése, a társadalmi kohézió és a termelékenység javítása).

 

Keressetek minket az szmdsz.info@gmail.com vagy az info@sztdsz.hu címen, vagy telefonon a 061/473 02 14 számon, ahol üzenetet is hagyhattok.

SzMDSz - SZTDSZ