Szociális "béremelés" 2018-ban

Váratlanul korán, 2017. november 23-án megjelent a jövő évi pótlékemelésre vonatkozó jogszabály-módosítás, így már most tudni lehet, mekkora bérre számíthattok jövőre.

Közalkalmazotti bértábla 2018

A 2018. évi bérminimumok összegét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 138 000 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 180 500 forint. A rendelet hatálya minden munkáltatóra és munkavállalóra kiterjed, ideértve a költségvetési szervet és az azzal közalkalmazotti jogviszonyban állókat is. Ahol a rendelet alapbért említ, azon közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt kell érteni. 

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája (amelyet szokásosan, ismét a költségvetési törvény tartalmaz) idén sem változott. A Kjt. 66. § (9) bek.-e szerint a közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg. Ennek megfelelően a közalkalmazotti bértábla 2018-ban a következőképp néz ki:

kjt_2018_1.bmp

(Megjegyezzük, hogy munkakörtől, illetve az annak betöltéséhez szükséges végzettségtől függően esetenként a "B" fizetési osztályban is minimálbér jár.)

Szociális ágazati összevont pótlék (2018. 01. 01.)

A 257/2000. Korm.r. 2018. január 1-jn hatályos 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A hivatkozott melléklet szerint a szociális ágazati összevont pótlék összege 2018. január 1-től az alábbiak szerint alakul:

 osszevont_potlek_2018.bmp

Szociális ágazati bértábla (2018. 01. 01.)

A közalkalmazotti bértábla, valamint a szociális ágazati összevont pótlék egyes tételeinek összeadásával megkapjuk a 2018. január 1-jén "hatályos" szociális ágazati bértáblát:

szocialis_bertabla_2018.bmp

Mennyivel nő a béred január 1-től?

Hogy senkinek ne kelljen elővennie a számológépét, az idei és a tavalyi bértábla egyes tételeit kivontuk egymásból:

mennyivel_no_2018_2.bmp

Nem nehéz rájönni, hogy a béremelés csak a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódik, illetve azoknál a diplomás kollégáknál, akiket idén utolért a bérminimum, elvégezték a szükséges korrekciót. Valójában ennyivel nőnek az ágazati bérek, ha a bérminimumok emelkedését figyelmen kívül hagyjuk:

kormany_adta_2018.bmp

 

A fenti táblák nem számolnak a közalkalmazotti bérkompenzációval, illetve az olyan egyéb illetményelemekkel, mint például a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, illetménynövekedés, egyéb rendszeres pótlékok, így a tényleges bruttó illetmény eltérhet az itt rögzítettnél.

A 2018. január 1-től bevezetendő egészségügyi kiegészítő pótlékkal egy következő posztunkban foglalkozunk.

SzMDSz - SZTDSZ