Öt tévhit a munkaköri leírásról

A munkaköri leírással kapcsolatban számos tévhit kering, most ezekből következzék néhány, röviden:

1. A munkaköri leírás a munkaszerződés/ kinevezés része.

A munkaszerződésben/kinevezésben mindenképp rögzíteni kell a munkakört, de hogy konkrétan milyen feladatok tartoznak a munkakörbe, azt többnyire a munkáltató határozza meg, illetve jogosult meghatározni.

A munkáltató legkésőbb a munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót/közalkalmazottat – egyebek mellett – a munkakörbe tartozó feladatokról. Ezek esetleges változásakor a változást követő tizenöt napon belül, szintén írásban tájékoztatni kell a dolgozót. Ez a tájékoztatási kötelezettség az, ami – legalábbis a munkakörbe tartozó feladatokat érintően – többnyire a munkaköri leírásban ölt testet.

Elméletileg előfordulhat, hogy a munkakörbe tartozó feladatokat is megállapodásban rögzítik, így valóban csak közös megegyezéssel módosíthatók, de a szerveződési körünkben ilyennel még nem találkoztunk.

2. A munkaköri leírás csak közös megegyezéssel módosítható.

Közös megegyezés a megállapodások módosításához kell. Ha a munkáltató más munkakörbe akar helyezni, az – legalábbis véglegesen – valóban csak közös megegyezéssel lehetséges. A munkaköri feladatok megváltoztatása, bővítése, szűkítése viszont, amíg nem jár a munkakör jellegének megváltoztatásával, a munkáltató döntésétől függ. A munkaköri leírás a munkaszerződés, illetve a kinevezés sérelme nélkül egyoldalúan módosítható.

3. A munkaköri leírás átvétele minden további nélkül megtagadható.

Természetesen minden jognyilatkozat, nyilatkozat átvétele megtagadható, de ez az a lépés, amit soha nem javasolnánk. A közlés ugyanis akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Ha a munkaköri leírás módosítása valóban jogsértő, mert például alapjaiban változtatja meg magát a munkakört, azt a dolgozó megtámadhatja – de ha nem is tudja pontosan, mi áll benne, mégis mire fog hivatkozni?

4. Ha nem értek egyet a munkaköri leírás módosításával, megtagadhatom a feladat elvégzését.

Általában igaz, hogy a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, illetve akkor tagadhatja meg az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkáltató utasításától pedig csak akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Önmagában az, hogy egyébként nem ért egyet az utasítással, vitatja annak célszerűségét, nem lehet ok arra, hogy megtagadja az utasítás végrehajtását.

5. Csak olyan feladat elvégzésére utasíthat a munkáltató, ami a munkaköri leírásban szerepel.

Gyakran halljuk, hogy a dolgozó azért akarja megtagadni az utasítás végrehajtását, mert a konkrét feladatot nem tartalmazza a munkaköri leírás.

Az azonos munkakörhöz – adott munkáltatónál – általában ugyanaz a munkaköri leírás társul, miközben a konkrét munkavégzés meglehetősen színes és változatos is lehet. A munkakör megnevezése csak általában tud utalni az ellátandó feladatokra, ezeket részletezi a munkaköri leírás, de az utasítások szintjéig nyilván egyetlen munkaköri leírás sem tudja konkretizálni a feladatokat. A munkáltató pedig minden olyan feladat elvégzésére utasíthat, ami ezeken a kereteken belül marad.

Megjegyezzük, hogy a munkakörbe nem tartozó feladatok elvégzésére való utasítás sem feltétlenül jogellenes: a munkáltatónak lehetősége van ideiglenesen a munkaszerződéstől eltérően, más munkakörben foglalkoztatni a dolgozót. 

A fentiek kapcsán gyakran jut eszünkbe az atomerőmű és a biciklitároló esete.* A kinevezés vagy munkaszerződés tartalmát a felek közösen alakíthatják, annak módosítása közös megegyezéssel lehetséges. Legtöbbször mégis minden további nélkül aláírja a dolgozó, akár a munkakörének módosítását is. Ha viszont a munkaköri leírást módosítja a munkáltató, annak átvételét a dolgozó megtagadja, mondván, nem ért egyet a módosítással.

Az 1. és 2. számú tanácsunk:

1. Mielőtt aláírnád a munkaszerződés/kinevezés módosítását, kérj gondolkodási időt, vitasd meg otthon, kérj tanácsot a szakszervezetedtől, munkajogásztól.

2. Az egyoldalú nyilatkozat, tájékoztatás átvételét viszont ne tagadd meg, mert egyrészt így is közöltnek minősül, másrészt, ha átveszed és megismered a tartalmát, jogod van vitatni is, akár a bírói út igénybevételéig.

* A Parkinson-féle atomerőműs példában a költségvetési bizottságban kifogás nélkül döntenek egy atomerőmű tervéről, majd végtelen vitát folytatnak egy biciklitároló megépítéséről. Előbbi kérdést nehéz végiggondolni, inkább bíznak abban a döntéshozók, hogy biztos jól előkészítették a döntést, míg a második ügy sokkal egyszerűbb, átláthatóbb, ezért mindenki meg akarja mutatni, hogy ért hozzá, figyel, és hozzájárul a végeredményhez.

Segítségért helyi tisztségviselőinkhez is fordulhatsz. Ha munkahelyeden még nem működik az SZTDSZ alapszervezete vagy az SzMDSz csoportja, csatlakozzatok hozzánk, keressetek minket az szmdsz.info@gmail.com vagy az info@sztdsz.hu címen, vagy hívjátok a 061/473 02 14 (üzenetrögzítős) telefonszámot.

SZTDSZ - SzMDSz