Ki és hogyan jogosult oltásra a szociális és gyermekvédelmi ellátásban?

Számunkra egyértelmű, kik tartoznak a szociális ellátásban dolgozók körébe, de úgy tűnik, az oltási terv végrehajtói számára nem az. A tisztánlátás érdekében tájékoztatásért fordultunk az országos tisztifőorvoshoz, mai posztunkban ezt olvashatjátok: 

"Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Tisztelt Tisztifőorvos Asszony! 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett, „A lakossági tájékoztató az oltási terv alapján (kivonat)” c. dokumentum szerint az oltási rendben felsorolt csoportok közt másodikként a szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülők szerepelnek: 

„II. Szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülő személyek

Az egészségügyi dolgozók után legfontosabb a szociális ellátásban részesülők és az ott dolgozók védőoltása. Esetükben a szociális intézményekben kell megszervezni a védőoltást, tehát nem javasolt a lakosság többi részéhez hasonló regisztrációs rendszert alkalmazni, és nem szabad az oltás feltételeként a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történő regisztrációt előírni, mert ezzel csak csökkenthetjük a védőoltást igénylők körét és számát.”

A dokumentumban használt kifejezés általánosan elfogadott értelmezése szerint a szociális ellátásban dolgozók körébe tartoznak mindazok, akik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben felsorolt szociális alap-, illetve szakosított ellátásokat végző szociális intézményben vagy szociális szolgáltatónál alkalmazásban állnak. A köznyelvi fogalomhasználat szerint azonban idesorolandók a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban dolgozók is.

Sajnálatos módon azonban mind a kormányzati kommunikáció, mind az oltási gyakorlat azt mutatja, hogy az oltási terv megvalósítói számára nem világos a prioritást élvezők köre. A kormányzati tájékoztató oldalon például olvashatunk olyan forrást, amely szerint a koronavírus elleni oltást szervezetten az idősotthonok dolgozói és lakói kapják, míg a miniszterelnök 2021. január 22-i tájékoztatójában a szociális dolgozók már nem is szerepeltek.

Tagjainktól kapott jelzések szerint több szociális intézményben és az alapellátáshoz tartozó szociális szolgáltatónál is felmérték a dolgozók körében a védőoltást igénylők számát. Több bentlakásos otthonban meg is kezdték az oltást, azonban az intézmények többsége azóta semmilyen információt nem kapott az oltási folyamatról.

Nem vitás, hogy a szociális ellátásban dolgozók a koronavírusjárvány elleni védekezés frontvonalában végzik munkájukat, így prioritást kell, hogy élvezzenek a megelőzés érdekében. A szociális ellátás azonban nem csak az idősotthonokból áll: idetartoznak a fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket ellátó intézmények épp úgy, mint a hajléktalanellátás, de kiemelt helyen kell kezelni az arra rászorultak ellátását saját lakókörnyezetükben biztosító házi segítségnyújtásban dolgozókat, családsegítőket, utcai szociális munkásokat is, azaz mindazokat, akik az alapellátásban dolgoznak.

Ugyancsak elsőbbséget kell, hogy élvezzenek a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban dolgozók, akiket az oltási terv nyilvánosságra hozott kivonata külön nem említ.

A világos tájékoztatás hiánya nemcsak bizonytalanságot szül, de azzal is jár, hogy az érintettek az oltási terv intelmeit megfogadva nem regisztrálnak oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon, miközben hiába várják az oltás intézményi megszervezését.

Annak érdekében, hogy ez a bizonytalanság mielőbb megszűnjék, kérjük, szíveskedjen írásban tájékoztatni a szociális és gyermekvédelmi dolgozók oltásának alapvető kérdéseiről, így különösen:

  • az oltásra jogosultak pontos köréről,
  • az igénylés módjáról, határidejéről,
  • arról, hogy mely intézménytípusokban kerül sor az oltás helyi szervezésére, vagy amennyiben az intézményi oltás feltételei nem adottak, mely oltópontokra és milyen feltételekkel regisztrálhatnak a dolgozók.

Kérjük továbbá, hogy a részletes oltási terv szociális és gyermekvédelmi ellátásra vonatkozó rendelkezéseit részünkre elküldeni vagy annak hiányában mielőbb nyilvánosságra hozni szíveskedjék.

Budapest, 2021. január 25. 

                                                           Üdvözlettel: 

                                                                                                          Migács Tibor

                                                                                                                 elnök"

sztdsz_level_nnk_szocialis_dolgozok_oltasa-page-001.jpgsztdsz_level_nnk_szocialis_dolgozok_oltasa-page-002.jpg