Húsvéti ajándék: 24 havi munkaidőkeret!

 A Magyar Közlönyben ma jelent meg a 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, amely – a veszélyhelyzetre tekintettel – újabb lehetőséget ad a munkáltatóknak a munkajogi szabályok lazítására.

A sikoly – Wikipédia

A kormányrendelet szerint a munkáltató akár egyoldalúan is jogosult lesz legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeret elrendelésére.

Emlékeztetőül: A munkaidőkeret tartama „békeidőben” legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét. Ez hosszabb, de legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét lehet például a megszakítás nélküli vagy a több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében. A rabszolgatörvényként elhíresült törvénymódosítás óta pedig kollektív szerződésben akár legfeljebb harminchat havi munkaidőkeret is kiköthető, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják.

A rendelet nemcsak az ezt követően elrendelt munkaidőkeretre vonatkozik, ugyanis a munkáltató a kormányrendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet is legfeljebb 24 hónap időtartamra meghosszabbíthatja.

A munkavállalókon az sem segít, ha kollektív szerződés rögzíti a munkaidőkeret tartamát, mivel a mostani módosításban foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket a kormányrendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

A kormányrendelet alapján, illetve a munkavállaló és a munkáltató külön megállapodása szerint elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti majd.

A kormányrendelet rögzíti azt is, hogy a munkaidőt és pihenőidőt illetően mely szabályoktól nem lehet eltérni. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje eszerint nem lehet kevesebb négy óránál, nem lehet több tizenkét óránál (készenléti jellegű munkakörben 24 óránál), beosztás szerinti heti munkaideje a munkaidőkeret átlagában nem lehet több 48 óránál (készenléti jellegű munkakörben 72 óránál). A napi pihenőidő nem lehet kevesebb tizenegy, illetve nyolc óránál, továbbá be kell tartani a heti pihenőnapra, illetve heti pihenőidőre vonatkozó szabályokat is, így fő szabályként heti két pihenőnapot vagy egybefüggő, legalább 48 óra heti pihenőidőt kell biztosítani, havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani stb. Értelmezésünk szerint ez független a munkaidőkeret meghosszabbításától, egyszerűen a munkáltató és a munkavállaló veszélyhelyzetre tekintettel kötött külön megállapodásának szab egy határt a jogalkotó.

Ne feledjük, hogy a szociális ágazatra maga a kormány állapított meg kivételt: egy április 5-én megjelent kormányrendelet szerint az idősek otthonában foglalkoztatottak számára a veszélyhelyzet időtartama alatt 24 órás műszak is elrendelhető, a 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani.

A kormányrendelet április 11-én lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnéséig hatályos.

Nem vitatjuk természetesen, hogy a versenyszférában ez alkalmas eszköz lehet a járványhelyzet okozta nehézségek leküzdésére. Ugyanakkor semmi indokát nem látjuk, hogy olyan területeken is alkalmazzák e szabályt, ahol a munkavégzés folyamatos, mint amilyen a szociális terület is. Márpedig a jogszabály nem állapít meg kivételt. 

SZTDSZ - SzMDSz