Örülünk. Örülünk?

Örülünk, hogy több, mint fél évvel azután, hogy levélben fordultunk a miniszterelnökhöz a szociális dolgozók széles körű tesztelésének érdekében, a kormány végre döntött erről. 

Elégedettségre azonban sem a kihirdetett jogszabály, sem a visszajelzések alapján nincs okunk.

Ha Te sem értesz egyet azzal, hogy akár a kormányhivatalok téves jogértelmezése, akár a jogalkotó nemtörődömsége okán a dolgozók jelentős része kimaradjon a tesztelésből, írd alá petíciónkat, amelyben mások mellett ez a követelésünk is szerepel!

mufid-majnun-oi20ehignd4-unsplash.jpg

Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet szerint SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot kell végezni mások mellett a szociális intézményben dolgozó személy, valamint a bölcsődékben dolgozó személy esetében. A vizsgálatot a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezi.

A vizsgálaton történő részvétel önkéntes, a vizsgálat akkor végezhető el, amennyiben ahhoz a dolgozó előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.

A vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottnak a részére megadott időpontban a vizsgálat helyszínén meg kell jelennie. A vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti intézményében kell végrehajtani.

A vizsgálat pozitív eredménye esetén a foglalkoztatott haladéktalanul köteles értesíteni a háziorvosát, aki a pozitív eredményt az Országos Szakmai Információs Rendszerben (OSZIR) a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendben foglaltak szerint rögzíti.

Úgy látjuk, a gyakorlatban problémát okoz a „szociális intézmény” fogalmának meghatározása. Mivel a kormányrendelet adós marad ezzel, álláspontunk szerint a Szoctv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ez alapján szociális intézmény a Szoctv.-ben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást nyújtó szervezet. Ugyancsak a Szoctv. rögzíti, hogy, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (szociális szolgáltató az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a Szoctv. 60-65/E. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja). Álláspontunk szerint ezért a kormányrendelet hatálya kiterjed a szociális szolgáltatóknál foglalkoztatottakra is.

Sajnálatos módon a teszteléssel érintettek körébe a Gyvt. hatálya alá tartozók közül csak a bölcsődei dolgozók kerültek be. Úgy véljük, a tesztelésből nem maradhat ki egyetlen szociális dolgozó sem, a szűrés épp olyan fontos a házi segítségnyújtásban, a családsegítőkben vagy a gyermekotthonokban is, mint a bentlakásos intézményekben vagy a bölcsődékben. November 12-én elküldött levelünkben a miniszterelnöknek ismét jeleztük: a dolgozók rendszeres szűrése a szociális és gyermekvédelmi ellátások valamennyi területén, az alap- és szakosított ellátásban egyaránt szükséges.

Kérjük, aláírásoddal Te is támogasd a tesztelésre vonatkozó követelésünk, illetve, ha már aláírtad a petíciót, terjeszd munkatársaid, családod, ismerőseid körében is. Mindannyiunk érdeke!

SZTDSZ - SzMDSz