Újra: munkaidő-beosztás módosítása, állásidő, túlóra

Legutóbbi cikkeink kapcsán újfent kiderült, hogy a címben szereplő kérdések kapcsán teljes tanácstalanság uralkodik munkavállalóknál, munkáltatóknál egyaránt. Egyik kérdés szüli a másikat, így most egy ismét konkrét példát mutatunk be, hogy válaszoljunk néhányra.

A példánkban szereplő intézmény minden hónap 15-e táján közli előre a következő havi munkaidő-beosztást, ahogy ez sok egyéb intézményben is általános gyakorlat. Példabéli dolgozónknak a kérdéses napon a munkaidő-beosztása szerint 5:00-13:00 óra között kellene munkát végeznie. Munkatársa betegsége miatt a dolgozót az eredetileg közölt munkaidő-beosztástól eltérően 7:00-19:00 óra közötti munkavégzésre utasítják. Kérdés, rendkívüli munkaidőnek minősül-e ez, és milyen juttatás illeti meg a dolgozót.

Nézzük, milyen megoldások közül választhat a munkáltató:

1. A munkaidő-beosztás módosítása egy héttel korábban

A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást legalább egy héttel korábban, egyoldalúan, különösebb indok nélkül módosíthatja.

Ebben az esetben az így módosított munkaidő-beosztás lesz az irányadó, dolgozónk 7:00-19:00 óra között rendes munkaidőben végez munkát. Mivel a dolgozó így négy órával többet teljesít rendes munkaidőként, mint az eredeti beosztása szerint, a munkaidőkeret végén ez esetleg rendkívüli munkaidőként jelentkezhet mint a munkaidőkereten felüli munkaidő.

2. A munkaidő-beosztás módosítása négy nappal korábban

A munkáltató az adott napot megelőzően legalább négy nappal akkor is módosíthatja egyoldalúan a munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel.

Ha ezek a feltételek fennállnak, a munkaidő-beosztás módosul, így nem merül fel a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő vagy állásidő.

3. A munkaidő-beosztás módosítása a munkáltató és a munkavállaló megállapodásával

A közölt munkaidő-beosztás a munkavállaló és a munkáltató megállapodásával módosítható, amennyiben ez a munkavállalónak is érdekében áll.

Hangsúlyozzuk, hogy ehhez mindkét fél közös megegyezése, akarategyezése szükséges! A munkaidő-beosztás módosítása újfent azzal jár, hogy sem rendkívüli munkaidő, sem állásidő nem jelentkezik. Mivel itt felmerül, hogy a dolgozó juttatástól esik el, azaz a megállapodás a dolgozó hátrányára tér el a törvénytől, egy ilyen megállapodás jogszerűsége könnyen megkérdőjelezhető, így óvunk tőle – hacsak a dolgozónak nem áll egyértelműen érdekében a beosztás módosítása.

4. Egyéb esetben: rendkívüli munkaidő elrendelése

Ha a fenti három megoldás egyike sem alkalmazható (mert például négy napon belül merül fel a módosítás szükségessége, és a felek nem törekednek a megállapodásra), a rendkívüli munkaidő, illetve az állásidő szabályait kell alkalmazni.

A munkaidőkeret szempontjából a közölt munkaidő-beosztás szerinti nyolc órát (5:00-13:00 óra) kell számításba venni. 

A közölt munkaidő-beosztás egy részében, 5:00-7:00 óra között a munkáltató nem tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének. Ez az ún. állásidő, amelyre alapbér/illetmény illeti meg a dolgozót.

7:00-13:00 óra között a közölt munkaidő-beosztás szerint is „rendes” munkaidőben történik a munkavégzés, ennek minősítésén nem változtat a munkáltatói utasítás. 

A 13:00-19:00 közötti idő az Mt. 107. § a) pontja szerinti rendkívüli munkaidő (a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő).

A rendkívüli munkaidőre – mint a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőre – főszabály szerint ötven százalék bérpótlék jár. Munkaviszonyra vonatkozó szabály (például kollektív szerződés) vagy a felek megállapodása alapján szabadidő jár. A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál és erre az alapbér/illetmény arányos része jár. A szabadidőt legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig kell kiadni. A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik napjáig kell kiadni. 

Fontos kiemelni, hogy a dolgozót a bérpótlék vagy szabadidő a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg, az 50 % bérpótlék tehát valójában másfélszeres munkabért jelent. Vagyis a fenti példánkban a dolgozót a havi bérén/illetményén felül megilleti még:

  • a 13:00-19:00 óra közötti hat órára járó alapbére/illetménye,
  • a 13:00-19:00 óra közötti hat órára 50 % bérpótlék, továbbá,
  • ha egyébként jogosult műszakpótlékra, 14:00-18:00 óra között négy órára 15 % bérpótlék, míg 18:00-19:00 óra között egy órára 30 % bérpótlék.

Ha nem értesz egyet a hó végi elszámolással, nem kapsz túlórapótlékot, vagy nem kapod meg az arra járó alapbéred, fordulj az SzMDSz vagy az SZTDSZ helyi tisztségviselőjéhez. Ha munkahelyeden nem működik még SzMDSz csoport vagy SZTDSZ alapszervezet, csatlakozzatok hozzánk! Fordulj hozzánk, hogy segíthessünk!

Ha csatlakoznátok, keressetek minket az szmdsz.info@gmail.com vagy az info@sztdsz.hu címen, vagy telefonon a 061/473 02 14 számon, ahol üzenetet is hagyhattok.

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete - Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete